Spadkobiercy ustawowi

ROZSZERZENIE KRĘGU SPADKOBIERCÓW

USTAWOWYCH

Od 28 czerwca 2009 roku w polskim prawie spadkowym obowiązują zmiany dotyczące kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia w sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu.

Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest, gdy zmarły pozostawia po sobie testament i wprost wskazuje w nim osobę powołaną do dziedziczenia; może to być zarówno ktoś z rodziny, jak też osoba obca, niespokrewniona. W sytuacji jednak, gdy zmarły nie pozostawia testamentu, uprawnionymi do dziedziczenia są osoby z tzw. kręgów spadkobierców. Dotychczas byli to: małżonek, dzieci, rodzeństwo oraz rodzice zmarłego, zaś w razie braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypadał gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, nawet w sytuacjach, gdy żyli dalsi kuzyni zmarłego, jego pasierbowie lub wujowie.

Takie rozwiązanie prawne bardzo często uważane było za zbyt rygorystyczne, niesprawiedliwe i godzące w interes rodziny zmarłego. Nowelizacja prawa spadkowego wprowadza następującą kolejność w dziedziczeniu:

- w pierwszej kolejności uprawnieni do dziedziczenia będą dzieci i małżonek spadkodawcy. Jeśli małżonek nie dożył otwarcia spadku, powołanymi z ustawy zostaną wyłącznie dzieci bądź, jeśli nie żyją – wnuki spadkodawcy;

- w sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił małżonka, dzieci, ani wnuków większe prawo do dziedziczenia zostało przyznane rodzicom niż rodzeństwu; jeśli będą żyli rodzice spadkobiercy, rodzeństwo zmarłego jest wyłączone od dziedziczenia. Rodzeństwo zmarłego będzie powołane dopiero wówczas, gdy któryś z rodziców spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku. W takim przypadku jego część będzie przypadać w równych częściach pozostałemu przy życiu rodzeństwu zmarłego.

- w razie braku osób z wcześniejszych kategorii spadkobierców o spadek mogą ubiegać się dziadkowie spadkodawcy; spadkobiercami staną się zarówno dziadkowie ze strony matki jak i ojca. Jeśli któryś z dziadków nie dożyje otwarcia spadku, udział spadkowy przypadnie zstępnym dziadka, czyli wujostwu zmarłego, a jeśliby i oni nie żyli, pozostałym dziadkom w równych częściach.

- w ostatniej kolejności spośród osób spokrewnionych, uprawnionych do dziedziczenia przed gminą są pasierbowie zmarłego.